ONTMOET SQ

Hèt kennisnetwerk
voor interim-managers

Community

Netwerken en leren

Jaarlijks biedt het Nive een zeer interessant Development Programma met 25 bijeenkomsten, van Masterclasses en Workshops tot Bedrijfsbezoeken. Naast de mogelijkheid tot leren is er volop de gelegenheid om te netwerken.

Intervisie

Intervisie is een uitwisseling tussen beroepsbeoefenaren over het werk, inhoudelijke vraagstukken, knelpunten op persoonlijk vlak en andere belangrijke onderwerpen. Doel is leren van elkaar, kennis delen, en uiteindelijk het verbeteren van de kwaliteit van het werk. Sociëteit Quintessence biedt de omgeving waar hooggekwalificeerde interim-managers aan intensieve, waardevolle intervisiebijeenkomsten kunnen deelnemen.

NIEUWSTE LEDEN

Wie
Mari van de Ven

Wat
Manager / ZZP

Waar
IPLM

Wie
Wil Canisius

Wat
Directeur

Waar
Canisius Consulting

OOK LID WORDEN?
Meld je aan