ONTMOET SQ

Hèt kennisnetwerk
voor interim-managers

Gedragscode

Wanneer een interim-manager werkt volgens de Gedragscode kan dat worden gezien als een waarborg dat de interim-manager zich houdt aan regels inzake professionele onafhankelijkheid, zorgvuldigheid, discretie en attitude.

TOOLBOXEN

certificeringen
gedragscode
tuchtcommissie
puntensysteem