ONTMOET SQ

Hèt kennisnetwerk
voor interim-managers

Puntensysteem

In onderstaand pdf-bestand is de PE-matrix weergegeven. In totaal dienen voor hercertificering 240 punten behaald te worden in 4 jaar. Hierbij zij opgemerkt dat de punten over de rubrieken verdeeld moeten worden. De verdeelsleutel hiervoor is: 

  • Praktijk en deelname professioneel netwerk: minimaal 60 punten
  • Reflectie: minimaal 80 punten
  • Kennis: minimaal 100 punten

PE-matrix

 

TOOLBOXEN

certificeringen
gedragscode
tuchtcommissie
puntensysteem