ONTMOET SQ

Hèt kennisnetwerk
voor interim-managers

Contributieregeling 2017

Wil je lid worden van SQ? Dat kan als je - tenminste - drie jaar als interim-manager hebt gewerkt. Alle interim-managers van het Kennisnetwerk laten zich periodiek certificeren op basis van eisen met betrekking tot 'Permanente Educatie'.
Voorwaarde voor het lidmaatschap van Sociëteit Quintessence is dat binnen twee jaar het RQIM certificaat wordt behaald.

Dit Sociëteit Quintessence lidmaatschap staat op naam van een persoon. Een bedrijf kan op naam van meer personen een Sociëteit Quintessence lidmaatschap afsluiten.

Lidmaatschap € 773,00
   
Masterclass Gratis
Workshop Gratis
Eén introducé Gratis
Management Scope Print en Online Gratis
Lidmaatschap Nive Gratis

Algemeen

De contributie is exclusief btw. De factuur dient betaald te worden binnen de termijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum. De looptijd is conform het kalenderjaar. U betaalt minder als u gedurende het jaar lid wordt: het tarief wordt na elk kwartaal met 25% verlaagd.

Opzegging

Om uw lidmaatschapsbeëindiging voor een komend kalenderjaar in te laten gaan, moet opzegging vóór 1 november van het lopende jaar per e-mail () geschieden.

Aanmelden >