ONTMOET SQ

Hèt kennisnetwerk
voor interim-managers

Personal development

Intervisie
De mogelijkheid om te reflecteren op het eigen handelen door middel van intervisie. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen in dit geval interim-managers over het werk, inhoudelijke vraagstukken, knelpunten op persoonlijk vlak. Doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Sociëteit Quintessence biedt de mogelijkheid om aan intervisiebijeenkomsten deel te nemen.

Schaduwmanagement
Het intensief coachen van een interim-manager gedurende een opdracht op inhoudelijk, persoonlijk en proces niveau noemen we schaduwmanagement. Het doel is kwaliteitsverhoging en risicoreductie van het functioneren van de interim-manager tijdens de opdrachtperiode. De interim manager geeft hiermee aan dat hij alles doet om zijn eigen werkproces kwalitatief op orde te hebben en te borgen. Sociëteit Quintessence, Kennisnetwerk Interim-managers heeft managers die schaduwmanagers kunnen zijn.

01
02

2018
Worstelingen van de moderne mens in de hedendaagse
Miele Experience Center
12
04

2018
Masterclass 'leiderschapslessen uit films'
Miele Experience Center
OOK LID WORDEN?
Meld je aan